Sund konkurrens i Solna

Om experter får titta i spåkulan då det gäller områden i och kring Stockholm som kommer att bli populära i framtiden så är det några som sticker ut lite extra. På den södra sidan kan man säga att Liljeholmen sticker ut och man ser till den norra delen så är det Solna som drar det längsta strået. Detta också av naturliga skäl.

Liljeholmen först och främst har sin naturliga knytpunkt i form av tunnelbanan till de gröna linjerna i tunnelbanan samt en närhet både till grönområden, vatten och större shoppingcenter. Solna å sin sida har alltid haft en viss dragningskraft och detta främst på grund av de idrottsliga elementen i form av att nationalarenan Friends ligger där, men även på grund av att Karolinska Sjukhuset är i närheten – en av Stockholms största arbetsplatser.

Just detta område är också det som är snabbast växande i hela storstockholm och trots att den gigantiska gallerian The Mall Of Scandinavia ännu inte har öppnat portarna så kan man redan nu se hur olika verksamheter försöker hamna i nära anslutning till området. Detta i form av tandläkare, vårdcentraler, butiker och annat som vill ta del av den stora attraktionskraft som gallerian kommer att ha i framtiden och skaffa sig en fördel i att vara först på plats. En fördel som man också kommer att få; är exempelvis en tandläkare först på plats i detta område i Solna så kommer också denna mottagning att bli det självklara valet för de personer som flyttar in i framtiden . Och – det är, som sagt, många.

Det man även ska lägga till i detta sammanhang är att Solna redan idag har ett ganska blomstrande affärsliv och att det redan i dagsläget råder en väldigt sund konkurrens mellan butiker, restauranger och inom vården – dit vi alltså räknar tandläkare.

En tandläkare klarar sig i Solna

Det som blir intressant i framtidens Solna är att se vilka som överlever den hårdnande konkurrensen och vilka som tvingas se sina verksamheter försvinna ut över konkursens brant. Det man kan räkna med här är att de butiker som finns i nuvarande Solna Centrum förmodligen kommer att få det tufft i och med byggandet av den galleria vi nämnde ovan och om dessa inte kan få plats inom denna byggnad så är det nog en omöjlig konkurrent.

Ser man däremot till exempelvis tandläkare så kommer det att bli lite lättare för alla att även i framtiden rymmas i Solna. Ju fler folk som flyttar in – desto fler behöver också besöka en tandläkare och här ser således framtiden ljus ut. Detta oavsett om man driver en privat klinik eller en mottagning som seglar under Folktandvårdens flagga.

Att Solna växer så mycket är till godo för de flesta verksamheter och – framförallt – för de som bor- eller är på väg att flytta dit.