Skaffa bergvärme till ditt hus

Att skaffa bergvärme till sitt hus är ett väldigt kostnadseffektivt sätt som dessutom är miljövänligt. Det brukar faktiskt kunna sänka en energikostnad med upp till 30 procent om man installerar bergvärme och detta är en väsentlig skillnad som man verkligen ska ha i beaktande. Vad krävs då för att kunna använda bergvärme som energikälla? Ja, först och främst så beror det lite på var man bor – åtminstone var det så förr – och detta då minusgrader kan påverka värmepumpar negativt och minska effekten. Det är nämligen värmepumpar som ser till att pumpa upp och alstra den energi från berggrunden – det som senare blir värme i ditt hem.

Då vi säger ordet förr så menar vi här att det under senare år skett en väldig utveckling gällande värmepumpar och att de numera klarar av grader ner mot 30 minus – detta gör alltså att de i stort sätt fungerar oavsett var i Sverige man bor. Bergvärme och värmepumpar går alltså hand i hand och vidare kan man säga att det kommer att krävas ett ganska omfattande grävarbete för att du ska kunna använda just bergvärme. Det är nämligen vattnet från grunden som man använder och för att nå detta måste alltså ett relativt stort markarbete ske.

Det handlar om en investering

Är det då – trots allt detta – verkligen värt det? Ja, det är som sagt en energikälla som sparar mycket pengar och dessutom är energin grön – något som verkligen är bra i dessa tider av miljöförstöring och bristande resurser. Vi måste alltså någon gång börja tänka på detta oroande faktum och här får vi nog gå till oss själva och se över vad vi kan göra för att bidra. Det kan alltså handla om att investera i ett grävarbete, värmepumpar och installation av dessa för att kunna använda bergvärme, det kan handla om att man cyklar till jobbet och det kan handla om att man slår av de saker i hemmet man inte använder. Någonstans måste man börja.

Ser man till just bergvärme så ska man även veta att den kostnad man lägger för installation av värmepumpar och det markarbete som krävs så är ju detta dessutom en initial kostnad – något som man betalar en gång.

Det dröjer alltså några år innan denna kostnad är betald via bergvärme – men då den dagen kommer, ja, då kommer det hela tiden att generera mer pengar. Man måste alltså se detta som en investering och inte som en utgift – även om det naturligtvis kan svida lite i plånboken då man står där med gräsmattan uppgrävd och värmepumpar installerade. I långa loppet kommer du och miljön! – alltid att tjäna på bergvärme eller någon annan värmekälla från naturen.

Läs mer om värmepumpar.