Har du råd att inte ta hand om dina kunder?

Outsourcing KundtjänstOavsett bransch eller storlek på ditt företag är och förblir dina kunder basen för din existens. Det är kunden som köper dina varor och tjänster och det är kunden som rekommenderar dem vidare till andra potentiella köpare. Det spelar ingen roll om det är du eller kunden som är den uppsökande partnern, en bra dialog er emellan är alltid essentiell. Väl utförd kundservice, där varje enskild kunds behov och förväntningar uppfylls, genererar inte bara återvändande kunder utan är det bästa sättet att skaffa nya och på sikt höja ditt företags lönsamhet. Kanske är det också därför som allt fler företag väljer att outsourca sin kundtjänst till externa experter för att garantera att var kund känner sig väl omhändertagen.

Outsourcing Kundtjänst

Att outsourca din kundservice innebär att överlåta kundsamtal, mailutbyten och chattdialoger till ett externt bolag. Med andra ord kommer en stor del av den dagliga kontakten mellan ditt företag och dina kunder skötas av en tredje part. För att kunna förvalta ditt varumärke på ett korrekt sätt är det därför av högsta vikt att outsourcingsföretaget är väl insatt i ditt företags policy och affärsmetoder. Flera av dagens distanshandelsföretag som tar hand om just outsourcing av kundtjänst satsar därför på fortrullande utbildningar samt noggrann rekrytering av ansvarig personal.

Outsourcing Telemarketing

Utöver kundservice erbjuder flera outsourcingföretag även telemarketing- tjänster. Det är ett bra alternativ för företag som behöver hjälp med att omvandla försäljningsstrategier på papper till en lyckad försäljning. Merparten av marknadens outsourcingsföretag har lång erfarenhet av att sälja produkter över telefon och kan därtill bistå ditt företag med värdefull rapportering på hur kunderna uppfattar din produkt.

En oslagbar kombination

Om du funderar på att outsourca ditt företags kundtjänst eller bedriva en telemarketingkampanj är ett outsourcingsföretag som erbjuder en kombination av de två onekligen det bästa alternativet. Mötet mellan företag och kund är dynamiskt och ett samtal där inledande fokus ligger på service kan lätt omvandlas till försäljning. Eller vice versa. Oavsett är outsourcing av kundtjänst och telemarketing ett oslagbart alternativ om du vill se till att just dina kunder får bästa möjliga behandling.