Frågor och svar om markiser

Att välja ett solskydd till sitt boende är ofta något som baseras på hur man bor och här kan man primärt säga – förenklat – att om man bor i en lägenhet så väljer man antingen persienner eller solfilm medan man som husägare kan addera ytterligare ett alternativ och detta i form av markiser. Markiser till en lägenhet fungerar förvisso utmärkt, men då det ofta krävs tillstånd och annat så lämnar vi den delen åt sidan och fokuserar istället på just hus- och villaägare.

Det finns nämligen en viss skepsis gällande markiser och det finns således också en hel del att reda ut kring detta solskydd. För att förenkla lite kring detta så tänkte vi här rada upp några vanliga frågor och svara på dessa så gott det går. För enkelhetens skull så kan vi säga att det är du som äger ett hus i Stockholm och att frågorna gällande markiser således kommer från dig. Anledningen att just Stockholm är staden kommer av den anledningen att det dels finns störst utbud av markiser där samt att klimatet där fungerar som en slags meridian och genomsnitt över Sverige i stort.

 

Är markiser verkligen hållbara?

Den största anledningen till att många väljer bort markiser som solskydd handlar om förutfattade meningar. Men tar för givet att markiser inte håller över en längre tid och att de redan efter något går sönder, tappar form och färg. Det stämmer inte. Dagens markiser är nämligen anpassade efter vårt svenska klimat på ett helt annat sätt än vad de tidigare var och passar således utmärkt till ditt hus i Stockholm. Påståendet gällande den ringa livslängden hos markiser stämde fram till för några år sedan, men numera så är det direkt felaktigt.

Tillför markiser något extra?

Den stora fördelen med markiser är att de har en förmåga att förvandla det tristaste av hus till något lyxigt och vackert. Det finns dessutom väldigt många modeller, färger och mönster numera och det gör att den personliga smaken får ett allt större svängrum då det gäller valet. Har du exempelvis ett rött hus i Stockholm så kan du välja markiser helt baserat och matchade mot denna färg.

Var hittar jag markiser i Stockholm?

Det finns väldigt många återförsäljare av markiser i Stockholm och här har du en klar fördel. Du kan hitta modeller i stort sett oavsett vilken budget du har att röra dig med och det är egentligen bara att jämföra till dess att du hittar alternativet som passar ditt hus och din budget bäst.

Vi rekommenderar http://www.markis-stockholm.nu/.

Finns det något att tänka på?

Gällande markiser så rekommenderar vi att du använder professionell hjälp vid monteringen. Det ser ganska enkelt ut, men kräver lite förkunskaper för bästa effekt. Det gäller nämligen att anpassa sina markiser efetr hur det ser ut i området där de ska sitta. Blåser det mycket eller finns den en närhet till grannarna i Stockholm så måste man räkna på detta och det kan – helt enkelt – vara svårt för en lekman. För bästa resultat så är professionell hjälp att föredra.