Förklaring utav pellets

Pellets, vad är det egentligen? Är det något som du har hört talas om? Senast här om dagen talade jag med en kompis om pellets, och hon hade ingen aning om vad det var och hur man använder det. Det som jag nu tänkte förklara för er var det jag förklarade för henne. Det är egentligen allt vad ni behöver veta för att ni skall kunna bestämma er för om träpellets är något som är värt att satsa på.

Pellets är ett alternativt bränsle som kan ersätta olja och elvärme. Skillnaden på dessa bränslen är stor, på många sätt. Framförallt så är pellets gjort utav trä och fritt från skadliga ämnen, och förbränningen orsakar inga skador på natur och klimat. Då träpellets utav 100 % trä bränns släpps inte mer koldioxid ut än vad träden klarar av att ta upp igen. Men andra ord är det ett kretslopp som är helt miljövänligt. För att dra en slutsats angående denna första punkt så är det mer än nog för att vet att pellets är det bränsle som man borde använda ur miljösynpunkt. Ett miljövänligt sätt att värma hus på kommer i längden att bidra till mindre klimatförstöring och ett mer hållbart samhälle.

Halvera dina uppvärmningskostnader

För att gå vidare så är det värt att påpeka att pellets utav kvalitet kommer att kunna halvera dina uppvärmningskostnader. Detta är minst sagt otroligt, och det borde locka väldigt många människor. Det är ibland svårt att förstå hur mycket man faktiskt påverkar jorden med sina vanor, och därför kan detta vara ett ytterligare ett, eller ett annat, alternativ att använda för att övertala fler till att använda pellets i sina hus. Det krävs dock en hel del utav pellets för att den skall vara kvalitativ och för att kostnader inte skall bli för stora. Det är mycket viktigt vid val utav pelletstillverkare att ta reda på vilka halter och värden deras pellets har. Askhalt och fukthalt skall vara låg, och densitet och värmevärde högt. En pellets diameter skall gärna ligga på 6 till 8 mm, men användande utav annan pellets går också bra, men pelletskaminen kan behöva justeras i dessa fall. Alla dessa egenskaper är på olika sätt med och bidrar till att användandet utav pellets skall ge en minimal hantering och en jämn förbränning.

För att börja använda pellets krävs ingen jätteansträngning. Om ni redan har en oljepanna räcker det ofta med att bara byta ut brännaren mot en pelletsbrännare. I annat fall måste ni installera en pelletsbrännare eller en pelletskamin. Detta kostar en del, men det sparar ni snabbt in med tanke på de minskade uppvärmningskostnaderna. För att värma upp en normalstor villa krävs cirka 5 till 7 ton. En villa som förbrukar 3 kubikmeter olja behöver runt 6 ton pellets per år. Pelletsen måste förvaras torrt och skyddat från väta.

Det som ovan nämnts är tillräcklig information för att ni skall ha möjlighet att förstå att högkvalitativ träpellets är både miljövänligt och kostnadseffektivt. Med detta bränsle bidrar ni till ett mer välmående klimat och till att positivt påverka djur och natur på jorden. Pellets ger förhoppningar om en ljusare framtid.