Archive for the ‘Nyheter’ Category

Bra läge att renovera ditt badrum i Stockholm

I dagsläget finns det väldigt starka skäl till varför man ska förverkliga de drömmar man har gällande sin bostad och speciellt om man ser till en stad – nämligen Stockholm. Detta av både rent levnadsmässiga skäl och av ekonomiska sådana och detta kan vi förklara genom tre stycken punkter. Kort sagt: värdet i att renovera exempelvis ett badrum i Stockholm är i dagsläget väldigt stort och något som beror på detta:

• Rot-avdraget. Det finns idag en möjlighet att kontakta en firma för att renovera sitt badrum och där man i slutändan betalar halva arbetskostnaden. Att man kan använda rot-avdraget för att renovera sitt badrum gör att man också sett en stor ökning. Naturligtvis är detta inte exkluderat till att badrumsrenovering i Stockholm – rot-avdraget gäller över hela Sverige och huruvida man är berättigad att använda denna generösa skattesubvention ä något som enklast kollas upp genom att man loggar in på Skatteverkets hemsida.
• Billigare företag. Här har man det stora värdet som finns i att renovera ett badrum i Stockholm. Genom att det finns fler företag som kan erbjuda sina tjänster enligt totalentreprenad – något som innebär att samma firma tar hand om allt, från start till mål och något som rekommenderas då man ska renovera sitt badrum – så kan man som kund också få till ett bättre pris. Det vill säga – man har en större chans att jämföra priser och slutligen hitta det bästa priset ju fler företag som finns. I en mindre stad så kanske det finns en- eller två stycken företag som kan erbjuda sig att renovera ett badrum; ett faktum som gör att man tvingas acceptera den prisbilden på ett annat sätt än i Stockholm. Kvaliteten är dock viktigast och det innebär att man som privatperson i Stockholm måste lägga ner lite tid på att undersöka de företag som finns – gör man det, ja, då har man också alla möjligheter att få renovera sitt badrum till ett väldigt bra pris och utan att kvaliteten blir lidande.
• Vinst vid försäljning. Som alla vet så har Stockholm under senare år haft en extrem – närmast absurd – utveckling då det kommer till priserna för bostäder. Det här gör att olika projekt i förskönande syfte kan bära väldigt mycket frukt. Att renovera ett badrum, renovera sitt kök eller måla om i ett vardagsrum kan i slutändan leda till att en person i Stockholm kan räkna med en extrem vinst. Då det dessutom – som vi sa ovan – blir billigare att exempelvis renovera sitt badrum i Stockholm så är det för många personer också en självklar investering att göra.

Frågor och svar om markiser

Att välja ett solskydd till sitt boende är ofta något som baseras på hur man bor och här kan man primärt säga – förenklat – att om man bor i en lägenhet så väljer man antingen persienner eller solfilm medan man som husägare kan addera ytterligare ett alternativ och detta i form av markiser. Markiser till en lägenhet fungerar förvisso utmärkt, men då det ofta krävs tillstånd och annat så lämnar vi den delen åt sidan och fokuserar istället på just hus- och villaägare.

Det finns nämligen en viss skepsis gällande markiser och det finns således också en hel del att reda ut kring detta solskydd. För att förenkla lite kring detta så tänkte vi här rada upp några vanliga frågor och svara på dessa så gott det går. För enkelhetens skull så kan vi säga att det är du som äger ett hus i Stockholm och att frågorna gällande markiser således kommer från dig. Anledningen att just Stockholm är staden kommer av den anledningen att det dels finns störst utbud av markiser där samt att klimatet där fungerar som en slags meridian och genomsnitt över Sverige i stort.

 

Är markiser verkligen hållbara?

Den största anledningen till att många väljer bort markiser som solskydd handlar om förutfattade meningar. Men tar för givet att markiser inte håller över en längre tid och att de redan efter något går sönder, tappar form och färg. Det stämmer inte. Dagens markiser är nämligen anpassade efter vårt svenska klimat på ett helt annat sätt än vad de tidigare var och passar således utmärkt till ditt hus i Stockholm. Påståendet gällande den ringa livslängden hos markiser stämde fram till för några år sedan, men numera så är det direkt felaktigt.

Tillför markiser något extra?

Den stora fördelen med markiser är att de har en förmåga att förvandla det tristaste av hus till något lyxigt och vackert. Det finns dessutom väldigt många modeller, färger och mönster numera och det gör att den personliga smaken får ett allt större svängrum då det gäller valet. Har du exempelvis ett rött hus i Stockholm så kan du välja markiser helt baserat och matchade mot denna färg.

Var hittar jag markiser i Stockholm?

Det finns väldigt många återförsäljare av markiser i Stockholm och här har du en klar fördel. Du kan hitta modeller i stort sett oavsett vilken budget du har att röra dig med och det är egentligen bara att jämföra till dess att du hittar alternativet som passar ditt hus och din budget bäst.

Vi rekommenderar http://www.markis-stockholm.nu/.

Finns det något att tänka på?

Gällande markiser så rekommenderar vi att du använder professionell hjälp vid monteringen. Det ser ganska enkelt ut, men kräver lite förkunskaper för bästa effekt. Det gäller nämligen att anpassa sina markiser efetr hur det ser ut i området där de ska sitta. Blåser det mycket eller finns den en närhet till grannarna i Stockholm så måste man räkna på detta och det kan – helt enkelt – vara svårt för en lekman. För bästa resultat så är professionell hjälp att föredra.

Flytbryggor vanliga i Sverige

Tack vare att vi i Sverige har vatten som ett naturligt element i vår miljö och i vår omgivning – oavsett egentligen vart i Sverige man bor – så finns det också en stor lust att dra nytta av de vattendrag som finns till hands. Oavsett om man har turen att äga ett hus vid havet, en sommarstuga vid en sjö eller på något annat sätt har naturligt vatten i nära anslutning till sin bostad så finns det alltid ett sätt som ger mer möjligheter och detta i form av att skaffa en brygga.

En brygga ger alltid ett stort mervärde och det spelar ingen roll om man är en större familj eller en mindre sådan – från en brygga kan egentligen alla typer av behov stillas. Vill man förankra en båt så är detta möjligt, behöver man en brygga att bada ifrån så är detta något som finns och behöver man en brygga där man mer bara sitter och njuter med en god bok i solen under en varm sommardag så finns det möjlighet till detta.

Kort sagt – bryggor är en detalj som alltid tillför ett boende en extra dimension och de som skett gällande just gällande bryggor är att fler och fler personer i Sverige väljer bort den traditionella pålade bryggan mot en annan modell vid namn flytbryggor. Detta av flera anledningar och ser man till fördelarna med flytbryggor så handlar dessa primärt om tre stycken saker i jämförelse med en pålad brygga eller en – ännu mer klassisk modell – stenkista. Vi förklarar dessa tre fördelar som gjort att fler och fler svenskar i dagsläget väljer flytbryggor till sina hus och till sina sommarstugor.

• Hållbarhet. Flytbryggor har länge haft ett rykte om sig att de inte håller och klarar att stå emot tidens tand. Så är det inte längre; dagens flytbryggor håller i mellan 30-60 år om de är tillverkade på rätt sätt.
• Priset. Fördelen med flytbryggor har alltid varit att de är billigare än andra modeller och här ha ingenting ändrats. Flytbryggor är billigare och ger – med tanke på hållbarheten – mer valuta för pengarna.
• Skötseln. Flytbryggor är lätta att ta upp ur vattnet – om det behovet finns – och även lätta att sjösätta igen.

Där har vi de tre klara fördelarna som kommer med flytbryggor och som förklarar varför många i dagsläget väljer denna modell. Vidare kan vi även nämna att flytbryggor – tack vare att de ligger på vattnet och följer rörelsen – är lättare att använda för båtägare. Båten och bryggan ligger på samma nivå hela tiden; något som underlättar om man ska kliva i eller ur sin båt.

Läs mer om flytbryggor här

Renovera ditt badrum för bättre livskvalitet

Ordet livskvalitet är något som verkligen blivit populärt att använda sig av i dagsläget. Man talar om detta oavsett om det handlar om en enklare frukost, en middag på stan eller framför tv på en fredagskväll och visst kan man här tycka att det gått lite inflation i ordet. Det tar nämligen fokus från de egentliga användningsområdena där man faktiskt kan tala om livskvalitet som en avgörande punkt. Det vi menar här är där man som privatperson ändrar något i sitt hem och renoverar för att få ett bättre boende och här kan man direkt peka på ett rum som har förmågan att verkligen förändra den livskvalitet som vi nämnde ovan. Något som också väldigt många väljer att göra och rummet som vi talar om handlar om badrummet.

Att genomföra en badrumsrenovering står på väldigt många privatpersoner prioriterings- och önskelista och detta också med all rätt. Badrummet är trots allt en plats i huset där man – oavsett ålder och kön – spenderar väldigt mycket tid och området har dessutom en förmåga att avgöra hur folk utifrån uppfattar huset eller lägenheten. Kort sagt här – en badrumsrenovering gör att man skaffar sig den livskvalitet som vi nämnde ovan och det här är något som man ser extra tydligt i Stockholm.

Det rum i ett hus eller en lägenhet som först renoveras vid flyttar i Stockholm är nämligen badrummet och detta tycker vi fungerar som ett väldigt bra bevis på hur viktigt man anser att ett fräscht, snyggt och modernt badrum verkligen är. Det är där man väljer att sätta sin egen prägel, det är där man verkligen ser till att förändra och det är där som man är beredd att lägga lite extra pengar för att förverkliga sina drömmar. En badrumsrenovering har för många personer i Stockholm skapat den livskvalitet – den egentliga! – som vi nämnde ovan. Dessutom så har priserna för ett sådant projekt sjunkit också; något vi förklarar närmare nedan.

En badrumsrenovering blir billig i Stockholm

För att förklara varför en badrumsrenovering blir billig att genomföra i just Stockholm så tänkte vi rada upp några faktorer som spelar en avgörande roll i den ekonomiska frågan. Vissa av dessa går naturligtvis att applicera även till andra, mindre städer men sammanhållet så går samtliga att använda i Stockholm och därmed blir priset också bättre där.

• Rot-avdraget och totalentreprenad. Att aktivt söka sig till ett företag som kan ombesörja allt – vatten, el, plattsättning, montering av skåp, duschvägg och hyllor – vid en badrumsrenovering ger ett bättre pris. Rot-avdraget spelar naturligtvis också en väldigt stor roll i denna fråga och går att använda överallt i Sverige.
• Fler företag. En avgörande punkt i Stockholm handlar om konkurrensen och hur man som kund kan vända denna till sin fördel. Att kontakta så många företag som möjligt, jämföra priser och välja den bästa offerten är – tyvärr – inte möjligt på samma sätt vid en badrumsrenovering i en mindre stad.
• Utbud av produkter. Ytterligare en aspekt att väga in är det faktum att det finns väldigt många byggvaruhus och rena specialister inom material som behövs för att renovera sitt badrum i Stockholm. Man kan – på samma sätt som vid arbetet – aktivt söka efter varor och produkter som passar sin egen budget.

Här finns en expert på badrumsrenovering i Stockholm.

Dela upp din flytt i etapper

Hur många flyttar i Sverige sker egentligen smidigt? Att frågan ställs kommer av en anledning och beror helt enkelt på att väldigt många flyttar inte följer den utsatta tidsplanen och att det också finns en förklaring till detta: dålig planering.

Många privatpersoner ser nämligen en flytt som ett enda moment där man inom loppet av kanske en helg ska hinna flytta sitt bohag och sina möbler från bostad A till bostad B och det är också därför som många misslyckas med att flytta. Vi ser hellre att man redan på ett tidigt stadium inser att en flytt består av väldigt många moment och detaljer som samtliga måste klaffa i varandra för att tidsplanen ska kunna hållas. Vilka moment är det då vi talar om och hur ska man tänka?

Vi radar upp några viktiga saker att ha i åtanke nedan och för enkelhetens skull så säger vi att det är du som ska flytta och att du ska göra detta från en lägenhet till en annan i Stockholm. Valet av stad är enkel att förklara – Stockholm och en flytt där är, helt enkelt, ett större projekt än vad en motsvarande är i en mindre stad.

• Packning. En flytt där ingen packning skett innan är dömd att misslyckas. Det vill säga; redan under veckan så måste man se till att allt porslin, alla böcker, skivor och andra föremål är placerade i märkta kartonger.
• Hyra av bil. Det här måste i Stockholm ske tidigt – minst två veckor innan. Det finns nämligen inte ett obegränsat antal fordon att hyra på exempelvis bensinstationer. Ju större fordon – desto smidigare flytt.
• Vänner och släkt. Du kan inte bära allt på egen hand och rådet är att du även här är ute i god tid.
Flyttstädning. Det evigt bortglömda momentet och den stora anledningen till varför en flytt misslyckas. Man glömmer att en flyttstädning måste göras och om man kommer ihåg detta moment så underskattar man hur lång tid en flyttstädning faktiskt tar att genomföra. Detta är inget unikt för just Stockholm; privatpersoner över hela Sverige glömmer eller fuskar med sin flyttstädning. Tyvärr, ska här tilläggas då man ofta tvingas betala till de nya ägarna.

Ta hjälp med flyttstädning i Stockholm

Där har vi alltså en flytt uppdelad i olika moment och som man kan se så handlar det om betydligt fler än vad många tror. Det som man kan göra här och som vi rekommenderar är att man ytterligare delar upp den. Denna gång i vad man gör på egen hand och vad man anlitar professionell hjälp för.

Att vid en flytt i Stockholm exempelvis sköta allt packande, allt bärande och all transport på egen hand för att sedan anlita en städfirma för flyttstädning är ett bra alternativ. Priset för flyttstädning är nämligen något som i dagsläget är lågt och detta tack vare rut-avdraget.

Att använda denna skattesubvention för en flyttstädning kan i slutändan visa sig vara skillnaden mellan en bra och en misslyckad flytt; man ska aldrig underskatta hur lång tid detta sista moment i en flytt verkligen tar och hur jobbigt det är att städa så grundligt som det verkligen krävs.

Viktigt att välja rätt flyttfirma vid kontorsflytt

Oavsett om man är privatperson eller företagare i Stockholm så kommer man förmodligen att någon gång ställas inför det faktum att man måste flytta. Stockholm har en väldigt rörlig marknad både gällande bostäder för privatpersoner och för företag som byter lokaler – oberoende om det handlar om ett byte på grund av ökad- eller minskad omsättning. Det gemensamma här är att man har en väldig fördel av det finns ett stort utbud av verksamma flyttföretag i staden och att man därigenom utan några som helst kan hitta hjälp med sin flytt till ett schysst pris. Ska man genomföra en kontorsflytt i Stockholm så kommer priset för denna inte alls att vara speciellt hög; tvärtom – jämför man med en annan stad så kommer man att betala betydligt mindre och detsamma gäller för en privatperson som behöver hjälp med sin flytt.

Frid och fröjd, med andra ord och inga moln på himlen? Tyvärr. Det som varierar kraftigt mellan alla dessa verksamma flyttfirmor är nämligen inte bara priset – kvaliteten på jobben gör det likaså och det här är något som medför stora problem.

Ska man som privatperson flytta i Stockholm, anlitar en flyttfirma så kan problemen komma i att saker går sönder, att föremål försvinner och att flytten inte sker på utsatt tid. Jobbiga detaljer som dessutom förvärras av att man inte får någon ersättning från företaget i fråga.

Anledningen till detta är att många i sin iver över att hitta ett billigt pris glömmer bort följande: man missar att se om flyttfirman erbjuder garanti på jobbet och man glömmer att se om det finns några giltiga försäkringar. Plötsligt står man alltså där med trasiga föremål, man saknar kanske saker och så finns det ingen policy hos företaget där de tar på sig att betala. Det här är vanligare än vad man kan tro och det är något som väldigt många inte är medvetna om i Stockholm.

Då det gäller en kontorsflytt så kommer det dessutom in ytterligare en faktor som ställer till det vid fel val av flyttfirma och detta i form av en förlorad produktion. Det viktigaste vid en kontorsflytt är nämligen att snabbt komma på plats i den nya lokalen, installera sig och kunna sätta igång med verksamheten utan några större uppehåll. Har man då anlitat en flyttfirma som saknar den nödvändiga vanan av att hantera datorer och annan känslig utrustning, som inte kan installera dessa och som dessutom slarvar bort viktiga pärmar eller papper – ja, då har man också som företag stora problem. Vikten av rätt flyttfirma – oavsett om det handlar om en kontorsflytt eller en privat sådan – får inte underskattas.
Det vi försöker säga är att man inte får låta sig förblindas av att priserna i Stockholm är låga och att man inte aktivt ska jaga det lägsta som erbjuds. I många fall ska man istället se ett alltför lågt pris som en blinkande, röd varningssignal som ska undvikas till varje pris.

Så här hittar du rätt flyttfirma för din kontorsflytt

Om vi på ett enkelt sätt ska försöka reda ut hur man ska agera för att hitta en pålitlig firma för en flytt i Stockholm så kan vi göra detta genom att rada upp några punkter – en slags lathund som kan följas. Vi tar här exemplet om en kontorsflytt och vi gör detta av anledningen av att området är så speciellt – både sett till hur flyttfirman måste jobba och hur man som företagare måste tänka. Innan vi börjar ska vi här tillägga att de allra flesta flyttföretag i Stockholm faktiskt är pålitliga – åtminstone om man ser till flyttar hos privatpersoner. Men – det skiljer mycket mellan en flytt från en villla och från ett kontor och därför blir skillnaden mellan bra- och dålig, pålitlig- och opålitlig och effektiv- och ineffektiv större vid en kontorsflytt. Vi tar punkterna som vi tycker att du om företagare ska använda dig av.

• Vana och erfarenhet. Se till att den flyttfirma som du anlitar kan visa dig referenser på tidigare jobb som är liknande det du behöver hjälp med. Det du måste göra här är att även ringa dessa. Det är inte alls omöjligt att en flyttfirma säger en massa namn på olika företag de säger sig ha genomfört en kontorsflytt hos och som sedan visar sig vara rena lögner. Flyttfirman i fråga vet förmodligen att det i många fall räcker med att säga några namn och att ingen ska orka ringa dessa för vidare kontroller. Se till att ringa!
• Tiden. Kom överens innan om hur lång tid som denna kontorsflytt ska ta och se till att flyttfirman får ersätta om de inte kan hålla sig inom denna tidsram. Om inget oförutsett sker – att någon stjäl bilen eller att man av någon anledning inte kan komma in på kontoret – så ska de kunna hålla det tidsschema som de själva satt upp.
• Extratjänster. Kan företaget installera dina datorer? Kan de montera ihop era bord och kan de eventuella sätta ut alla era saker på förbestämnda platser? Det här kan du tjäna mycket på. Att kunna komma till det nya kontoret och direkt sätta igång att jobba är i slutändan guld värt.
• Sekretess. Beroende på vilken typ av verksamhet ni jobbar med så kan vikten av en sekretessöverenskommelse vara stor. Det ska inte försvinna dokument, läcka information eller på annat sätt inträffa något som kan skada ert företag ekonomiskt.

Fyra punkter som kan fälla avgörande i huruvida du som företagare får tag på en bra- eller en dålig flyttfirma i Stockholm. Naturligtvis så kan det även finnas att du och dina anställda flyttar de mest känsliga dokumenten på egen hand också – driver ni en verksamhet där informationen inte får komma i fel händer så är det ett bra alternativ, även om ni skrivit under en överenskommelse gällande sekretess. Det kan trots allt vara svårt att leda i bevis att en flyttfirma vid er kontorsflytt skulle ha stulit värdefull information, eller hur?

Vi rekommenderar http://www.kontorsflyttstockholm.com/ när företaget ska byta kontor.

Graverade glas

Är du ute efter ett glas som är lite mer personligt? Kanske några glas att ge bort i present på till exempel ett bröllop, ett kalas eller ett dop? Graverade glas är en personlig och unik present som med stor sannolikhet kommer att bli en uppskattad gåva. Vill du inte ge bort några glas utan är ute efter ett par riktigt snygga glas själv så är det enkelt att få de där perfekta glasen – det enda viktiga är att hitta rätt person som gör jobbet åt dig. Varför är det så viktigt då? För en riktigt snygg gravyr kan höja glaset till skyarna, medan en gravyr som är mindre bra kan göra så att glaset inte blir uppskattat av någon.

vinglas med personligt graverad textVi vill hjälpa dig med att hitta det där perfekta graverade glaset, men för att ta sig dit så finns det en hel del att tänka på. Till en början så kan det vara en idé att fundera på vad glasen ska användas till då det finns en uppsjö av olika glas. Det finns till exempel vinglas, ölglas, snapsglas, punchglas och whiskyglas.
När det är bestämt vilken typ av glas som du vill gravera så är det en bra idé att fundera över vad som ska stå på glaset. Ska du gravera in ett namn? Eller kanske ett datum? När vi ändå är inne på vad som ska stå så kan det vara bra att fundera på vilket typsnitt du vill ha på glaset. Det är till exempel väldigt populärt att ha en snirkligare stil på graveringen om glaset ska ges bort på ett bröllop medan det kanske passar sig bättre med en fetare stil till ett ölglas som du ska ställa i din egen bokhylla.

Det går att gravera in mer än bara texter på glas. Det går till exempel att gravera in symboler på glaset, vilket kanske passar om du vill ha ditt favoritlags klubbmärke på ett glas eller kanske ett hjärta på glaset som du ska ge bort på dopet. För den som vill så är det även möjligt att gravera in ett fotografi på glaset, något som gör att det blir minst sagt personligt.