Astrologi och svar i stjärnorna

Det finns många missuppfattningar när det kommer till astrologi och kanske är det inte så konstigt med tanke på att det är ett ämne som inte riktigt är definierat. För vissa handlar det om mytologi och om att titta på stjärnhimlen ur detta perspektiv, medan andra söker finna svar på livet och framtiden i hur stjärnorna rör sig. För att kunna hitta svar och förklaringar utifrån stjärnor och astrologi, tillskrivs olika attribut och egenskaper till varje stjärna och planet. Hur de sedan står i förhållande till varandra, ger en kombination av attribut som påverkar vårt liv och vår vardag. Detta är vad många anser vara den egentliga funktionen bakom stjärntydning.

Även om man i tusentals år har ägnat sig åt att tolka stjärnors- och planeters banor på himlen, är det svårt att komma med någon egentlig källförklaring till hur det kommer sig att en viss planet sägs ha viss egenskap. Dock finns det sedan långt tillbaks i historien diverse beskrivningar som än idag används.

Historisk astrologi

Vill man ta sig till ursprunget inom astrologi får man söka sig till Mesopotamien. Detta är den äldsta, eller i vilket fall en äldre, källa till information om astrologi. Hur man kunnat observera planeter och stjärnor i den utsträckning man då var kapabel till är en gåta som ingen löst hittills. I vilket fall är svaret okänt för de allra flesta. Man kunde för tusentals år sedan observera sådant som man vid rymdstationer och forskningsanläggningar kunnat se först under 200-talet! Detta ställer frågan om astrologi i ett helt nytt ljus och man kan ständigt undra hur det kommer sig att man då verkar ha känt till mer än vi idag kan komma fram till trots verktyg och teleskop i bästa klass.

Om man skall gå tillbaks i tiden och titta på hur stjärnhimlen såg ut vid specifika tidpunkter, behöver man ta hänsyn till jordens rotation och ha med i beräkningarna att det kan finnas planeter vi inte känner till och som har påverkat stjärnhimlen. Då man känner till så lite om astrologi och dess koppling till astronomi, är det ett fält som många lockas av.