Anlita rörmokare – certifieringar och organisationer

Det finns flera olika certifieringar som rörmokare kan ha. Dessutom både fackförbund, organisationer och föreningar som de kan vara med i. Den som besöker en rörmokares hemsida kan lätt få intrycket att de har stor erfarenhet och kunskap utifrån de olika certifieringarna och medlemskapen. Men vad betyder de olika märkena och auktoriseringarna?

Här presenteras tre av de organisationer som rörmokarföretagen kan vara anslutna till.

VVS-Företagen

VVS-Företagen är en mycket stor och etablerad branschorganisation som de allra flesta rörmokare är anslutna till. Organisationen har medlemmar från mängder av VVS-företag över hela Sverige men även företag som är inriktade på arbeten inom kyla, ventilation och isolering. VVS-företagen hade 2016 drygt 1100 företag anslutna.

Målet är att arbeta för medlemmarnas intresse och skapa förutsättningar för ett enklare, tryggare och tydligare företagande inom branschen.

Säker Vatten

Regelverket ”Säker Vatten” är idag en standard som verkligen etablerat sig inom branschen. Många försäkringsbolag kräver exempelvis att rörmokare ska vara auktoriserade genom Säker Vatten för att vissa byggnader ska få försäkras.

Ett stort antal av olika aktörer inom VVS var med och tog fram dessa regler vilka även uppdateras utifrån vad som förändras på marknaden gällande regler, lagar och produktutbud. Orsaken till att regelverket togs fram var att trycka ner antalet vattenskador som uppkommer på grund av felaktigt installation eller felaktigt material. Genom att ta fram en nationell standard kunde man därmed skapa en kvalité som överlag håller sig på en hög nivå.

Vilka företag som är auktoriserade via Säker Vatten går att se på dess hemsida. Detta genom en enkel sökfunktion. Oavsett vilken rörmokare man har tänkt anlita är det därför en stark rekommendation att kontrollera att företaget har denna auktorisation. Det innebär både krav på rörmokarföretaget och de hantverkare som är verksamma inom företaget. www.rörmokarenacka.se är exempel på ett sådant företag. 

Certifierade Sprinklerinstallatörer

Intressegruppen Certifierade sprinklerinstallatörer är en ”underavdelning” till VVS-företagen. Här är det just sprinklersystem och säkerhet kring dessa som är i fokus. Det är mycket liten grupp med enbart 14 företag som är anslutna. Samtidigt ska tilläggas att större företag med specialitet mot just sprinklersystem inte är speciellt många. De som är anslutna följer kraven som finns specificerade i Brandskyddsföreningens regelverk.  För att se vilka företag som är certifierade kan sakerhetsleverantorer.se besökas.

Det ska tilläggas att det inte finns någon garanti för ett ”perfekt jobb” bara för att rörmokaren är medlem i någon av dessa organisationer/certifieringar. Men det ökar chansen betydligt. Många har krav på sina medlemmar att de följer vissa riktlinjer. Om så inte sker blir man till utesluten vilket gör att organisationen blir ett ”såll” för att få bort de sämsta företagen.